Skip to main content

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Q-CAT Lighting b.v.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen op welke wijze wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons privacybeleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitgangspunten dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is

1 Toestemming

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens dient u ons toestemming te geven, dat kan op de volgende wijzen.

1.1 Contactformulier Website

Wanneer u uw gegevens achterlaat middels een contactformulier op onze website, dient u hier aan te geven dat u akkoord gaat met onze Privacyverklaring.

Als u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaart zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail of per telefoon.

1.2 Nieuwsbrief

Middels een nieuwsbrief houden wij onze relaties op de hoogte van onze producten en/of diensten. Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief, uw gegevens worden dan niet langer bewaard.

Onderaan de nieuwsbrief vindt u een link naar onze privacyverklaring.

1.3 Intrekken van toestemming

U kunt op ieder moment besluiten dat u niet langer toestemming wilt geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zie hoofdstuk “Inzage, Wijzigen en Verwijderen van uw gegevens”.

2 Verwerking van persoonsgegevens

In specifieke verwerkingsregisters is vastgelegd per type betrokkene welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie en welke bewaartermijnen gehanteerd worden. Deze zijn op verzoek beschikbaar, via onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

2.1 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Voor bepaalde verwerkingen kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken, dit kan voortkomen uit wettelijke of contractuele verplichtingen.
Wij zullen nooit meer gegevens verstrekken dan strikt noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden niet verwerkt door partijen in “derde landen” (landen buiten de EU). 

3 Informatiebeveiliging

Onze organisatie heeft beheersmaatregelen getroffen om de bescherming van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie zeker te stellen.
Informatie is digitale informatie en analoge informatie (documenten en aantekeningen), dit betreft onder andere beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

4 Klachten

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Bent u van mening dat wij deze klacht niet naar tevredenheid binnen de gestelde termijnen, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn behandeld, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

5 Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten wijzigen of verwijderen uit onze administratie en bestanden, kunt u hiervoor contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Een dergelijk verzoek is alleen mogelijk indien het gaat om uw eigen gegevens of gegevens van uw minderjarige kinderen, hiervoor dient u zich bij ons te kunnen legitimeren.

Het verwijderen van persoonsgegevens is alleen mogelijk indien hiervoor geen wettelijke bezwaren zijn.

6 Contact

Voor vragen over onze Privacyverklaring, klachten of verzoeken, kunt u contact opnemen met:

Onze contactgegevens zijn:

Q-CAT Lighting b.v.
T.a.v.: Functionaris voor de Gegevensbescherming
Van Heekstraat 11
3125 BN Schiedam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
T 0900 - 2001 201

7 Beschikbaarheid van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt beschikbaar gesteld op de volgende wijzen:

Als document op onze website.